Disclaimer

Deze site is in ontwikkeling, dat houdt in dat u niet werkende links of iets dergelijks tegen kunt komen en dat sommige onderdelen nog niet beschikbaar zijn. Er wordt aan gewerkt.   

Ondanks de constante zorg en aandacht die het geoparkbureau aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.geoparkdehondsrug.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het geoparkbureau (ook niet via een eigen netwerk).

Het geoparkbureau kan er niet voor instaan dat de informatie op www.geoparkdehondsrug.nl of in de nieuwsbrief geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Het geoparkbureau sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.geoparkdehondsrug.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.geoparkdehondsrug.nl te kunnen raadplegen.